Звіт про стан кадрової роботи у апараті та інших структурних

підрозділах Білоцерківської районної державної

адміністрації за 2015 рік

 

Кадрова робота у апараті Білоцерківської райдержадміністрації та її структурних підрозділах здійснюється на виконання Указів Президента України, вимог Законів України „Про державну службу”, „Про засади запобігання і протидії корупції”, «Про місцеві державні адміністрації» та інших законодавчих і нормативно-правових актів, що регулюють питання державної служби, і направлена на постійне вдосконалення системи добору кадрів, формування кадрового потенціалу, спроможного забезпечувати виконання завдань, що стоять перед районною державною адміністрацією.

Структура райдержадміністрації приведена відповідно до вимог чинного законодавства. З метою забезпечення ефективності діяльності та оптимізації структури райдержадміністрації утворено відділ економічного прогнозування та інвестиційної діяльності райдержадміністрації шляхом реорганізації управління економічного розвитку, торгівлі та промисловості райдержадміністрації. Відповідно до розпорядження голови адміністрації від 17.03.2015 № 160 у відділ житлово-комунального господарства та будівництва та відділ містобудування, архітектури та розвитку інфраструктури райдержадміністрації було включено додаткові посади головних спеціалістів.

Гранична чисельність працівників - 137 штатних одиниць, з них посад державних службовців – 125

Станом на 31.12.2015 фактично працюючих -110 державних службовців, в т.ч. по апарату – 22 осіб, управління агропромислового розвитку – 6 од., управління фінансів – 11 осіб., управління соціального захисту населення – 40 осіб. У наявності 15 вакансій, з них 8 – тимчасово вакантні, на період перебування у соціальній відпустці основних працівників.

За звітний період було звільнено 19 осіб, в т.ч.: 15 осіб за власним бажанням та угодою сторін (ст. 38 КЗпПУ та п.1 ст. 36 КЗпПУ), з них – 8 осіб в зв’язку з виходом на пенсію, 1 особа відповідно до ст. 10 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», 1 особа – у зв’язку із реорганізацією управління (п. 1 ст. 40 КЗпПУ), 1 особа – в зв’язку з обранням головою районної ради (п.5 ст.36 КЗпП України), 1 особа - в порядку переведення на роботу в іншу установу (п.5 ст.36 КЗпП України). Плинність кадрів становить 17,3%.

Основою формування складу державних службовців є конкурсний відбір та просування з кадрового резерву. Відповідно до статті 15 Закону України «Про державну службу», прийняття на посади шостої-сьомої категорій здійснюється за конкурсом, який проводиться згідно з Порядком проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 року №169 (зі змінами та доповненнями). За звітний період відбулося 16 засідань конкурсної комісії райдержадміністрації (з них 2 засідання в управлінні соціального захисту населення). За результатами конкурсного відбору 17 осіб рекомендовані щодо призначення на вакантні посади державних службовців, 2 особи зараховані до кадрового резерву.

Протягом 2015 року призначено на посади державних службовців 17 осіб, з них 14 осіб - за конкурсним відбором, 1 особа – з кадрового резерву, за іншою процедурою – 2 особи.

Відповідно до Положення про формування кадрового резерву для державної служби, затвердженого постановою КМ України від 28.02.2001 №199, розпорядженням голови райдержадміністрації від 08.12.2015 № 77-к сформовано кадровий резерв на посади першого заступника, заступників голови та керівника апарату райдержадміністрації, керівників та спеціалістів структурних підрозділів райдержадміністрації.

На виконання спільного розпорядження голови райдержадміністрації та голови районної ради від 12.10.2015 № 585/07-0 «Про занесення у Книгу почесних громадян Білоцерківського району «Золотий фонд району» для увічнення пам’яті мешканців району, які відділи життя за свободу, незалежність та територіальну цілісність України у книгу почесних громадян Білоцерківського району «Золотий фонд району» занесено 8 загиблих громадян району.

Відповідно до статті 12 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», статті 13 Закону України «Про державну службу» до 1 квітня 2015 року було організовано збір декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік. Всього задекларувало свої доходи 139 державних службовців (100%). Відомості, зазначені у деклараціях керівництва райдержадміністрації, були опубліковані у регіональній газеті «Замкова гора».

На виконання антикорупційного законодавства у райдержадміністрації проводиться ряд заходів щодо протидії корупції, формування негативного ставлення у громадян до її проявів та залучення громадськості до участі у антикорупційній діяльності.

Значний відсоток посадовців мають повну вищу освіту -98 осіб (92%), з них 3 особи закінчили Національну академію державного управління при Президентові України і є магістрами державного управління. Слід відмітити, що в цьому році 1 державний службовець вступив до Національної академії Державного управління при Президентові України (Шевченко О.С.)

Для поліпшення та удосконалення виконання своїх повноважень державні службовці систематично направляються на навчання, які проводяться у закладі післядипломної освіти «Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій при Київській облдержадміністрації», в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів при Національній академії державного управління при Президентові України та в ряді профільних закладів. За звітний період підвищило кваліфікацію 19 державних службовців.

Відділом кадрової роботи апарату райдержадміністрації всього було видано 221 розпорядження, в т.ч. з кадрових питань – 187 розпоряджень, 34 – з інших питань (упорядкування структури райдержадміністрації, організація чергування, проведення конкурсу, проведення заходів щодо професійних та державних свят тощо).

З метою підвищення ефективності роботи з персоналом у апараті райдержадміністрації продовжується робота щодо ведення електронного обліку державних службовців та службовців засобами локальної системи «Картка» ЄДКС «Кадри», зокрема, на 110 фактично працюючих працівників у структурних підрозділах райдержадміністрації, заведені електронні картки та архів.

З метою належного виконання законодавства стосовно кадрової політики відділом кадрової роботи апарату райдержадміністрації постійно надавалася консультативно-методична допомога структурним підрозділам райдержадміністрації та органам місцевого самоврядування району.

Одним із напрямків кадрової роботи є нагородження та відзначення працівників району державними нагородами України, відзнаками обласної та районної держадміністрацій до державних, ювілейних та професійних свят.

За звітний період було нагороджено 14 осіб обласними нагородами, 407 - почесними грамотами та подяками райдержадміністрації.

 

 

ПОШУК

ПовідомленняПовідомлення
Прийом громадянПрийом громадян
УвагаУвага
ЕнергоефективністьЕнергоефективність
Банер