розпорядження голови Білоцерківської райдержадміністрації

Згідно розпорядження голови Білоцерківської райдержадміністрації від 25.02.2013 №35 «Про затвердження Положення про відділ житлово-комунального господарства та будівництва Білоцерківської районної державної адміністрації» з 01.03.2013 відділ ЖКГ було перейменовано на відділ ЖКГ та будівництва.

 

Відділ відповідно до визначених галузевих повноважень виконує такі завдання:

вносить в установленому порядку пропозиції щодо вдосконалення системи обліку, звітності та державної статистики у сфері житлово-комунального господарства;

готує у межах компетенції пропозиції до проекту місцевого бюджету та подає їх на розгляд сесії Білоцерківської районної ради;

забезпечує здійснення заходів з реформування житлово-комунального господарства відповідно до обласної та районної програм;

забезпечує у межах своїх повноважень розроблення пропозицій до проектів обласної та районної програм та бере участь у їх виконанні;

забезпечує дотримання вимог законодавства у сфері житлової політики та надання житлово-комунальних послуг (стаття 6 Закону України "Про житлово-комунальні послуги");

розробляє і реалізує районні програми, приймає участь у розробленні, реалізації обласних програм у сфері житлової політики та надання житлово-комунальних послуг (стаття 6 Закону України "Про житлово-комунальні послуги", стаття 8 Закону України "Про житловий фонд соціального призначення", стаття 17 Закону України "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків");

взаємодіє з органами місцевого самоврядування з питань надання житлово-комунальних послуг та регулювання цін/тарифів у межах своїх повноважень (стаття 6 Закону України "Про житлово-комунальні послуги");

забезпечує реалізацію повноважень Білоцерківської райдержадміністрації щодо здійснення контролю цін/тарифів на житлово-комунальні послуги та моніторингу стану розрахунків за них (стаття 6 Закону України "Про житлово-комунальні послуги");

забезпечує реалізацію повноважень Білоцерківської райдержадміністрації щодо визначення і встановлення норм споживання у сфері житлово-комунальних послуг, здійснення контролю за їх дотриманням (стаття 18 Закону України "Про місцеві державні адміністрації");

проводить аналіз рівня та динаміки цін/тарифів та їх складових на житлово-комунальні послуги;

надає методичну допомогу з питань формування цін/тарифів житлово-комунальних послуг та проведення перерахунків розміру плати за надання цих послуг та з інших питань, що належать до компетенції структурного підрозділу;

реалізує державну політику з питань формування й утримання житлового фонду гуртожитків (стаття 17 Закону України "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків");

реалізує державну політику з питань формування й утримання житлового фонду соціального призначення (стаття 8 Закону України "Про житловий фонд соціального призначення");

розглядає питання спільно з органами місцевого самоврядування щодо передачі у комунальну власність з наступним здійсненням приватизації державного житлового фонду, який знаходиться у повному господарському віданні або оперативному управлінні державних підприємств, організацій та установ (стаття 8 Закону України "Про приватизацію державного житлового фонду");

бере участь у роботі комісій із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків для досудового вирішення спорів (стаття 26 Закону України "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків");

інформує населення про проведення заходів щодо реконструкції, заміни житлового фонду (стаття 6 Закону України "Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду");

розробляє і реалізує районні програми та бере участь у розробленні і реалізації обласних цільових програм у сфері теплопостачання та енергозбереження (стаття 12 Закону України "Про теплопостачання") ;

здійснює аналіз стану сфери теплопостачання;

організовує контроль за здійсненням заходів, спрямованих на забезпечення сталої роботи об'єктів житлового господарства в осінньо-зимовий період, здійснює моніторинг підготовки об'єктів житлового господарства до роботи в осінньо-зимовий період (розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 липня 2012 р. № 508 (508-2012-р) "Про підготовку підприємств паливно-енергетичного комплексу, житлово-комунального господарства та об'єктів соціальної сфери до стабільної роботи в осінньо-зимовий період 2012/13 року");

погоджує діяльність у сфері теплопостачання з органами місцевого самоврядування та центральним органом виконавчої влади з питань формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства (стаття 12 Закону України "Про теплопостачання");

забезпечує виконання правил і норм у сфері теплопостачання (стаття 12 Закону України "Про теплопостачання");

забезпечує реалізацію повноважень Білоцерківської райдержадміністрації щодо здійснення контролю за забезпеченням споживачів м.Узин тепловою енергією (стаття 12 Закону України "Про теплопостачання");

забезпечує в межах компетенції реалізацію заходів з енергозбереження згідно із завданнями Галузевої програми енергоефективності та енергозбереження у житлово-комунальному господарстві на 2010-2014 роки, затвердженої наказом Мінжитлокомунгоспу від 10.11.2009 №352, та відповідних регіональних програм;

вживає заходів до поліпшення роботи з енергозбереження на підприємствах галузі, оснащення об'єктів житлово-комунального господарства та наявного житлового фонду засобами обліку води та теплової енергії згідно із загальнодержавними та регіональними програмами;

розробляє і реалізує районну програми у сфері питної води та питного водопостачання, бере участь у розробленні і реалізації обласної програми у цій сфері (стаття 12 Закону України "Про питну воду та питне водопостачання");

забезпечує реалізацію повноважень Білоцерківської райдержадміністрації щодо здійснення контролю за виконанням установлених у сфері питної води та питного водопостачання правил і норм (стаття 12 Закону України "Про питну воду та питне водопостачання");

порушує питання щодо прийняття рішення про обмеження, тимчасову заборону (зупинення) діяльності підприємств, установ, організацій у разі порушення ними вимог законодавства у сфері питної води та питного водопостачання (стаття 12 Закону України "Про питну воду та питне водопостачання");

забезпечує виконання правил і норм користування системами питного водопостачання, дотримання режиму зон санітарної охорони джерел та об'єктів централізованого питного водопостачання (стаття 12 Закону України "Про питну воду та питне водопостачання");

здійснює аналіз стану сфери питної води, питного водопостачання та водовідведення;

забезпечує дотримання правил користування водозабірними спорудами, призначеними для задоволення потреб споживачів у питній воді, обмежує або забороняє використання питної води для промислових потреб, відповідає за належне забезпечення жителів населених пунктів району питною водою, кількість та якість якої повинні відповідати нормативним вимогам (стаття 12 Закону України "Про питну воду та питне водопостачання" );

розробляє і забезпечує реалізацію проектів зон санітарної охорони джерел та об'єктів централізованого питного водопостачання (стаття 12 Закону України "Про питну воду та питне водопостачання");

бере участь у розробленні та виконанні обласної і районної програм благоустрою населених пунктів (стаття 9 Закону України "Про благоустрій населених пунктів" );

інформує населення про здійснення заходів з благоустрою населених пунктів району (стаття 9 Закону України "Про благоустрій населених пунктів");

бере участь у проведені щорічного всеукраїнського конкурсу "Населений пункт найкращого благоустрою і підтримання громадського порядку" (стаття 9 Закону України "Про благоустрій населених пунктів");

здійснює аналіз стану сфер благоустрою населених пунктів та поводження з побутовими відходами;

забезпечує реалізацію повноважень Білоцерківської райдержадміністрації щодо здійснення державного контролю за дотриманням законодавства у сфері благоустрою території населених пунктів району (стаття 39 Закону України "Про благоустрій населених пунктів");

надає пропозиції щодо збирання і видалення побутових відходів, створення полігонів для їх захоронення, а також здійснення роздільного збирання корисних компонентів цих відходів (стаття 20 Закону України "Про відходи");

надає пропозиції щодо затвердження схеми санітарного очищення в межах населених пунктів Білоцерківського району (стаття 20 Закону України "Про відходи", стаття 20 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" ).

 

Відділ для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів Білоцерківської райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій району незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів Білоцерківської райдержадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою) району;

вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи Білоцерківської райдержадміністрації у галузі житлово-комунального господарства та будівництва;

користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до їх компетенції.

 

Відділ в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами та апаратом Білоцерківської райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними підрозділами, які знаходяться на території району, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

 

Адреса:

09117, Київська обл., м.Біла Церква, провулок Ковальського,14

ел. адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Начальник відділу — Татаровський Олександр Володимирович.

 

ПОШУК

ПовідомленняПовідомлення
Прийом громадянПрийом громадян
УвагаУвага
ЕнергоефективністьЕнергоефективність
Банер