ПОЛОЖЕННЯ

про громадську раду при Білоцерківській районній державній адміністрації

1. Громадська рада при Білоцерківській районній державній адміністрації (далі — громадська рада) є постійно діючим колегіальним виборним консультативно-дорадчим органом, утвореним для забезпечення участі громадян в управлінні державними справами, здійснення громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади, налагодження ефективної взаємодії зазначених органів з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики.

2. У своїй діяльності громадська рада керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови Білоцерківської районної державної адміністрації, та цим Положенням.

Положення про громадську раду погоджується з Білоцерківською районною державною адміністрацією (далі - райдержадміністрація) та схвалюється на засіданні громадської ради.

3. Основними завданнями громадської ради є:

створення умов для реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами;

здійснення громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади;

сприяння врахуванню райдержадміністрацією громадської думки під час формування та реалізації державної політики.

4. Громадська рада відповідно до покладених на неї завдань:

1) готує та подає райдержадміністрації, пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю, а також щодо проведення консультацій, не передбачених таким планом;

2) готує та подає райдержадміністрації пропозиції щодо організації консультацій з громадськістю;

3) подає райдержадміністрації обов’язкові для розгляду пропозиції щодо підготовки проектів нормативно-правових актів з питань формування та реалізації державної політики у відповідній сфері, удосконалення її роботи;

4) проводить відповідно до законодавства громадську експертизу та громадську антикорупційну експертизу проектів нормативно-правових актів;

5) здійснює громадський контроль за врахуванням райдержадміністрацією пропозицій та зауважень громадськості, а також дотриманням нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання та протидію корупції;

6) інформує в обов’язковому порядку громадськість про свою діяльність, прийняті рішення та їх виконання на офіційному веб-сайті адміністрації, в засобах масової інформації та в інший прийнятний спосіб.

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

24.02.2015

 

Про затвердження складу

громадської ради

при Білоцерківській районній

державній адміністрації

 

Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації» постанови Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 року № 688 «Про внесення змін до постанови кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996»:

 

1. Затвердити склад громадської ради при Білоцерківській районній державній адміністрації на 2015-2016 роки у складі згідно з додатком.

 

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови райдержадміністрації Гринчука В.Ю.

 

Голова адміністрації              В.А. Маршалок

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови

Білоцерківської районної державної адміністрації

 

С К Л А Д

громадської ради при Білоцерківській районній державній адміністрації

на 2015-2016 роки


№ з/п

Прізвище, ім’я,

по-батькові кандидата

Від якої інституції громадянського

суспільства представлена

 

Структурна приналежність у громадській раді

1.

Хіврич Сергій Володимирович

Голова Білоцерківська районна громадська організація «Передові екологічні ініціативи»

Голова громадської ради

 

2.

Пророк Анатолій Олексійович

Голова, Білоцерківського районного комітету Всеукраїнського громадського об’єднання захисту конституційних прав і свобод громадян України «Правозахист»

Заступник голови громадської ради

Голова комісії громадської ради з питань соціально-економічного розвитку району

3.

Пророк Світлана

Михайлівна

Голова Білоцерківської районної організації Товариства Червоного хреста України

Секретар громадської ради

член комісії громадської ради з питань соціально-економічного розвитку району

 

4.

Бака Людмила

Іванівна

Член Білоцерківського районного товариства інвалідів

Член комісії громадської ради з питань гуманітарного розвитку та духовності

5.

Барбашова Ольга

Василівна

Член Білоцерківської міської громадської організації Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Союз Чорнобиль України»

Член комісії громадської ради з питань гуманітарного розвитку та духовності

6.

Боженко Леонід Олександрович

Голова Білоцерківського міськрайонного благодійного фонду «Молодість серця»

Член комісії громадської ради з питань функціонування територіальних громад

7.

Бойко Олег

Леонідович

Член правління, Білоцерківська громадська організація «Ветеран органів внутрішніх справ»

Член комісії громадської ради з питань функціонування територіальних громад

8.

Голомба Ілля

Федорович

Член Спілка офіцерів України виконавчий комітет Київської обласної організації

Член комісії громадської ради з питань соціально-економічного розвитку району

9.

Данчук Валерій Володимирович

Голова Громадська організація «Білоцерківська організація Українського товариства мисливців і рибалок»

Член комісії громадської ради з питань функціонування територіальних громад

10.

Денисюк Ольга

Петрівна

Член Білоцерківська районна організація Українського товариства охорони пам’яток історії та культури

Член комісії громадської ради з питань гуманітарного розвитку та духовності

11.

Карпенко Роман

Віталійович

Директор Благодійна організація «Благодійний фонд «Центр соціальних ініціатив»

Голова комісії громадської ради з питань функціонування територіальних громад

12.

Кириченко Тетяна

Віталіївна

Член Білоцерківська районна організація профспілок державних установ

Член комісії громадської ради з питань функціонування територіальних громад

13.

Кубенко Антоніна

Яківна

Керівник Білоцерківського осередку Міжнародне товариство прав людини – Українська секція

Член комісії громадської ради з питань функціонування територіальних громад

14.

Мухіна Тетяна

Андріївна

Член Білоцерківська районна організація «Союз жінок України за майбутнє дітей»

Член комісії громадської ради з питань соціально-економічного розвитку району

15.

Нагайцев Сергій Миколайович

Голова Білоцерківська районна організація Української спілки ветеранів Афганістану (воїнів інтернаціоналістів)

Член комісії громадської ради з питань функціонування територіальних громад

16.

Щербань Тетяна

Віталіївна

Член Білоцерківська благодійна організація «Мати і дитина»

Голова комісії громадської ради з питань гуманітарного розвитку та духовності

 

ПОШУК

ПовідомленняПовідомлення
Прийом громадянПрийом громадян
УвагаУвага
ЕнергоефективністьЕнергоефективність
Банер
Яндекс.Метрика