ПОЛОЖЕННЯ

про громадську раду при Білоцерківській районній державній адміністрації

1. Громадська рада при Білоцерківській районній державній адміністрації (далі — громадська рада) є постійно діючим колегіальним виборним консультативно-дорадчим органом, утвореним для забезпечення участі громадян в управлінні державними справами, здійснення громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади, налагодження ефективної взаємодії зазначених органів з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики.

2. У своїй діяльності громадська рада керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови Білоцерківської районної державної адміністрації, та цим Положенням.

Положення про громадську раду погоджується з Білоцерківською районною державною адміністрацією (далі - райдержадміністрація) та схвалюється на засіданні громадської ради.

3. Основними завданнями громадської ради є:

створення умов для реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами;

здійснення громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади;

сприяння врахуванню райдержадміністрацією громадської думки під час формування та реалізації державної політики.

4. Громадська рада відповідно до покладених на неї завдань:

1) готує та подає райдержадміністрації, пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю, а також щодо проведення консультацій, не передбачених таким планом;

2) готує та подає райдержадміністрації пропозиції щодо організації консультацій з громадськістю;

3) подає райдержадміністрації обов’язкові для розгляду пропозиції щодо підготовки проектів нормативно-правових актів з питань формування та реалізації державної політики у відповідній сфері, удосконалення її роботи;

4) проводить відповідно до законодавства громадську експертизу та громадську антикорупційну експертизу проектів нормативно-правових актів;

5) здійснює громадський контроль за врахуванням райдержадміністрацією пропозицій та зауважень громадськості, а також дотриманням нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання та протидію корупції;

6) інформує в обов’язковому порядку громадськість про свою діяльність, прийняті рішення та їх виконання на офіційному веб-сайті адміністрації, в засобах масової інформації та в інший прийнятний спосіб.

 

 

Білоцерківська районна державна адміністрація

київської області

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

02.03.2017                                                                                       № 54

 

Про затвердження складу

громадської ради на 2017-2018

роки при Білоцерківській

районній державній адміністрації

 

На виконання Указу Президента України від 01 грудня 2016 року № 534/2016 "Про пріоритетні заходи щодо сприяння зміцненню національної єдності та консолідації українського суспільства, підтримки ініціатив громадськості у цій сферіˮ, постанови Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996 "Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики" та відповідно до Закону України "Про місцеві державні адміністрації", розпорядження голови Білоцерківської райдержадміністрації від 10 березня 2015 року № 123 "Про затвердження Положення про громадську раду при Білоцерківській районній державній адміністраціїˮ, з урахуванням протоколу № 1 установчих зборів по формуванню нового складу громадської ради на 2017-2018 роки при Білоцерківській районній державній адміністрації від 22 лютого 2017 року:

1. Затвердити склад громадської ради при Білоцерківській районній державній адміністрації (далі – громадська рада), що додається.

 

2. Апарату райдержадміністрації забезпечити в установленому порядку для членів громадської ради доступ до приміщення Білоцерківської райдержадміністрації на час проведення засідань громадської ради.

 

3. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови райдерж­адміністрації від 11 квітня 2016 року № 224 "Про затвердження громадської ради при Білоцерківській районній державній адміністрації у новому складі".

 

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керівника апарату райдержадміністрації Кучер О.В.

 

Голова адміністрації  (підпис)  Г.В. Джегур

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Розпорядження

голови адміністрації

02.03.2017 № 54

 

С К Л А Д

громадської ради на 2017-2018 роки

при Білоцерківській районній державній адміністрації

 

Хіврич

Сергій Володимирович

 

-

голова Білоцерківської районної громадської організації “Передові екологічні ініціативи”, голова ради (за згодою)

 

Консул

Олександр Володимирович

 

-

член громадської організації “Товариство сприяння збройним силам та військово- морському флоту “Азов”, заступник голови ради (за згодою)

 

Кубенко

Антоніна Яківна

-

керівник Білоцерківського осередку Міжнародне товариство прав людини – Українська секція, секретар ради (за згодою)

 

Члени ради:

Боженко

Леонід Олександрович

-

голова Білоцерківського міськрайонного благодійного фонду “Молодість серця”

(за згодою)

 

Бойко

Олег Леонідович

-

член Білоцерківської громадської організації “Ветеран органів внутрішніх справ”

(за згодою)

 

Веровський

Володимир Володимирович

-

член громадської організації “Білоцерківська Спілка офіцерів України” (за згодою)

 

Гладун

Володимир Олексійович

-

голова правління “Білоцерківське районне об’єднання садівників кооперативів і товариств” (за згодою)

 

Данчук

Валерій Володимирович

-

голова громадської організації “Білоцерківська організація Українського товариства мисливців і рибалок” (за згодою)

 

Денисюк

Ольга Петрівна

-

член Білоцерківської районної організації “Українського товариства охорони пам’яток історії та культури” (за згодою)

 

Карпенко

Роман Віталійович

-

директор Благодійної організації “Благодійний фонд “Центр соціальних ініціатив” (за згодою)

 

Мускаті

Олександр Сергійович

 

-

член громадської організації “Всеукраїнська громадська опора” (за згодою)

Мухіна

Тетяна Андріївна

-

член правління Білоцерківської районної організації “Союз жінок України за майбутнє дітей” (за згодою)

 

Нагаївська

Лариса Володимирівна

-

голова правління Благодійної організації “Благодійний фонд “Нащадки Ярослава”

(за згодою)

 

Нагайцев

Сергій Миколайович

-

голова Білоцерківської районної організації Української спілки ветеранів Афганістану (воїнів інтернаціоналістів) (за згодою)

 

Поліщук

Людмила Миколаївна

-

член Білоцерківської міської громадської організації “Центр польської освіти і культури” (за згодою)

 

Пророк

Анатолій Олексійович

-

голова Білоцерківського районного комітету Всеукраїнського громадського об’єднання захисту конституційних прав і свобод громадян України “Правозахист” (за згодою)

 

Пророк

СвітланаМихайлівна

-

голова Білоцерківської районної організації Товариства Червоного хреста України

(за згодою)

 

Розумнюк

Володимир Степанович

-

член ради Білоцерківська районна громадська організація “Мисливці та рибалки” (за згодою)

 

Шевченко

Олександр Миколайович

 

-

голова правління Благодійної організації “Благодійний фонд “Наша Білоцерківська Берегиня” (за згодою)

 

Щербань

Тетяна Віталіївна

-

член Білоцерківської благодійної організації “Мати і дитина” (за згодою)

 

Керівник апарату адміністрації    (підпис)     О.В. Кучер

 

ПОШУК

ПовідомленняПовідомлення
Прийом громадянПрийом громадян
УвагаУвага
ЕнергоефективністьЕнергоефективність
Банер