ПРОТОКОЛ № 5 засідання Громадської ради при Білоцерківській районній державній адміністрації

05 лютого 2016 року м. Біла Церква

11-00 г. вул. Я. Мудрого, 2

 

Всього обрано членів громадської ради – 16 осіб

Присутні члени громадської ради за списком - 13 осіб

(додаток №1)

 

Участь у засіданні приймали:

Маршалок В.А.- Голова Білоцерківської райдержадміністрації;

Устич Ю. П.- Заступник голови Білоцерківської РДА;

Чичикало А.П. – Заступник голови Білоцерківської районної ради;

Бичик Р.В. – Нач. відділу культури Білоцерківської РДА;

Чернишова О.В. – Директор Білоцерківського районного будинку культури,

 

Порядок денний засідання:

 1. Про розгляд» Програми розвитку культури Білоцерківського району;

( доповідач Денисюк О.Л.)

 1. Про інформацію з проведення екологічного форуму;

( доповідач Хіврич С.В.)

 1. Про запровадження ефективних механізмів громадської участі у виробленні органами місцевого самоврядування важливих управлінських рішень, ухвалення статутів територіальних громад;

( доповідач Хіврич С.В.)

 1. Різне.

Голосували: за – 13;

 • проти – 0;

 • утримались – 0.

Вирішили:

1. Затвердити порядок денний

2. Затвердити регламент роботи.

 

З вступним словом виступив: Голова Білоцерківської РДА Маршалок В. А. з інформацією про стан справ та останні події в районі. Подякував членів Громадської ради за роботу.

 

По 1- му питанню виступила Денисюк О. П. про хід виконання програми розвитку культури в Білоцерківському районі.

Виступили: Бойко О. Л. розповів про тяжкий стан забезпечення потреб закладів культури, не надходять кошти на опалення багатьох закладів культури, не проводяться планові ремонти будівель, що загрожує приведенням їх в аварійний стан. Низький рівень оплати праці більшість працівників закладів культури працюють голому ентузіазмі.

Бичик Р.В. – нач. відділу культури Білоцерківської РДА, який пояснив, що особливістю підвищення ролі розвитку, модернізації культури є невідємна частина через фінансово – економічну нестабільність, нерівномірність бюджетних витрат, соціальну розмежованість у суспільстві недостатньо забезпечені культурні потреби жителів району.

Чернишова О. В.-директор Білоцерківського районного будинку культури, яка розповіла про тяжкий стан будинків культури в районі.

Чичикало А. П.- заступник голови Білоцерківської районної ради повідомив, що за підсумками 2015 року на рахунки бюджетів сільських, селищної та міської рад надійшли значні додаткові кошти, які можуть використовуватись радами для вирішення в тому числі проблем з утриманням закладів культури.

 

Голосували: за – 13;

проти – 0;

утримались – 0

Враховуючи інформацію виступаючих, ознайомившись з проектом комплексної програми розвитку галузі культури Білоцерківського району на 2016 – 2020 роки.

Вирішили: 1. Прийняти програму розвитку галузі культури Білоцерківського району на 2016 – 2020 роки до відома;

2. Звернутися до Білоцерківської районної ради та розпорядника коштів Білоцерківської РДА з пропозицією перевірити та забезпечити надходження коштів на вказані цілі із місцевих бюджетів;

3. В 2016 році передбачити , а в разі необхідності внести зміни до бюджету району щодо покращення фінансування закладів культури на території Білоцерківського району;

4. Звернутися з пропозицією до органів державної влади, органів місцевого самоврядування про приділення особливої уваги до покращення матеріально – технічного забезпечення закладів культури та вирішення проблеми розвитку культури в Білоцерківському районі з очікуваних результатів програми розвитку галузі культури Білоцерківського району на 2016 – 2020 роки.

 

По 2- му питанню виступив Хіврич С. В. який інформував присутніх про хід підготовки до проведення екологічного форуму. Повідомив, що значна кількість сільських рад не знайшла за потрібне надати інформацію, щодо питань, що будуть розглядатися вході форуму.

Виступили: Данчук В.В., який запропонував біль детальніші приділити увагу до надісланих запитів а у разі розглянути питання на засіданні Правління та оргкомітету. Аналіз направити до Білоцерківської РДА та районної ради.

 

Голосували: за – 13;

проти – 0;

утримались – 0.

Вирішили: прийняти інформацію до відома.

 

По 3- му питанню виступив Хіврич С. В , який зачитав про основні вимоги до статутів територіальних громад, та про зміст примірного статуту територіальної громади.

Постатейно обговорили зміст примірного статуту. ( додаток №2)

З пропозиціями щодо змісту окремих статей виступили Пророк А. О., Данчук В. В.

Заслухавши доповідь голови Громадської ради Хіврич С.В., який зачитав постатейно примірний статут та вказав, що Громадська рада при Білоцерківській РДА, яка діє відповідно до розпорядження голови Білоцерківської РДА від 24.02.2015 року № 76 та керуючись Постановою КМУ від 03.11.2010 року № 996 та п.12 Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики проведено публічне громадське обговорення примірника Статуту територіальної громади села (селища)_______ Білоцерківського району Київської області. Проект статуту має важливе суспільне значення і стосується конституційних прав, свобод, інтересів і обов’язків громадян, а також акт, яким передбачається регулювання відносин, що виникають у процесі розвитку громадянського суспільства,здійснення повноважень місцевого самоврядування, делегованих органами виконавчої влади та організаційно – правові форми поведінки територіальної громади . Проект статуту територіальної громади є основним нормативно – правовим актом територіальної громади та відповідає принципам конституційності та законності.

 

Голосували: за – 13;

 • проти – 0;

 • утримались – 0.

З урахуванням громадської думки та результатів проведених консультацій Громадська рада при Білоцерківській РДА,

Вирішила:

 1. В обов’язковому порядку через сайт Білоцерківської РДА та інші засоби масової інформації інформувати жителів Білоцерківського району про проведення обговорення та прийняття за основу проект Статуту територіальної громади села (селища)____________ Білоцерківського району Київської області;

 2. Для організаційного забезпечення результатів обговорення та прийняття за основу проекту Статуту територіальної громади села (селища)___________ Білоцерківського району Київської області створити тимчасову робочу групу з представників депутатського корпусу Білоцерківської районної ради, органів місцевого самоврядування, державної районної адміністрації та Громадської ради при Білоцерківській РДА щодо реалізації державної політики, контролю, впровадження, дотримання процедури та реєстрації статутів;

 3. Рекомендувати до включення складу тимчасової робочої групи представників Громадської ради при Білоцерківській РДА – голову Громадської ради Хіврича Сергія Володимировича, заступника голови Громадської ради Пророка Анатолія Олексійовича, члена громадської ради Кубенко Антоніну Яківну;

 4. Про результати рішень, розпоряджень та прийнятих заходів щодо прийнятих , поданих рекомендацій та пропозицій Білоцерківській районній державній адміністрації та Білоцерківській районній раді надати письмову, об’єктивну відповідь.

 

Головуючий на засіданні _______________ Хіврич С.В.

 

Секретар засідання ________________ Мухіна Т.А.

 

 

ПРОТОКОЛ

засідання Громадської ради при Білоцерківській районній

державній адміністрації

23 грудня 2015 року

м. Біла Церква

вул. Я. Мудрого, 2

 

Всього обрано членів громадської ради – 16 осіб

Присутні члени громадської ради за списком - 12 осіб

( додаток №1)

Участь у засіданні приймали:

Маршалок В.А. – Голова Білоцерківської райдержадміністрації;

Устич Ю. П. – Заступник голови Білоцерківської РДА

Порядок денний засідання:

1. Короткий звіт голови громадської ради про роботу у 2015 р.\

2. Про затвердження плану роботи громадської ради на 2016 рік.

3. Про проведення регіонального форуму з питань питної води та охорони навколишнього середовища.

4. Різне .

Регламент:

1. питання до 15 хвилин;

2. питання до 15 хвилин;

3. питання до 20 хвилин;

4. виступи до 5 хвилин.

Голосували: за – 12

проти – 0

утримались – 0

З вступним словом виступила: Заступник голови Білоцерківської РДА Устич Ю. П. привітала з наступаючими святами. Подякувала членів громадської ради за роботу.

По першому питанню виступив – голова Громадської ради Хіврич С.В., який надав до уваги присутніх короткий звіт про роботу Громадської ради за 2015 рік.

Виступили: Щербань Т. В. та Пророк А.О. подали свої зауваження. Поряд вказано, що пропозиції Громадської ради не в повній мірі виконувались, що стосується введення голови Громадської ради до Членів колегії Білоцерківської РДА, на протязі цього поточного та попередні роки до розгляду, чи вивчення проектів програм чи регуляторних актів не надавалось.

Голосували: за – 12

проти – 0

утримались – 0

Вирішили:

1. Прийняти звіт Голови громадської ради до відома.

2.Голові Громадської ради врегулювати порушені питання та доповісти про реагування на наступному засіданні.

3.Засідання Громадської ради розпочинати з інформації про виконання пропозицій та рішень попереднього засідання.

По другому питанню виступив: - голова Громадської ради Хіврич С.В., який надав до уваги присутніх проект плану роботи Громадської ради при Білоцерківській державній адміністрації на 2016 рік.

Виступили Щербань Т. В., Пророк А. О., Данчук В. В. Кубенко А. Я., які вказали та внесли пропозиції щодо розгляду запропонованих питань та внесені змін до плану роботи.

Голосували: за – 12

проти – 0

утримались – 0

Вирішили: Затвердити план роботи громадської ради при Білоцерківській районній державній адміністрації на 2016 рік з урахуванням внесених пропозицій.

(додаток №2)

По третьому питанню виступив: - голова Громадської ради Хіврич С.В., який інформував присутніх щодо планового розгляду питання з екологічних питань та рішення Правління Громадської ради від 14 грудня 2015 року щодо проведення Регіонального екологічного форуму «Збережемо басейн річки Рось».

Виступили: Голова Білоцерківської державної адміністрації Маршалок В. А. проінформував про стан суспільно-економічного розвитку району та розповів бачення Білоцерківською державною адміністрацією шляхів подальшого розвитку району. Підтримав ідею проведення Регіонального екологічного форуму «Збережемо басейн річки Рось».

Голосували: за – 12

проти – 0

утримались – 0

Вирішили: Створити організаційний комітет з проведення форуму в складі Правління Громадської ради при Білоцерківській державній адміністрації, а також ввести до складу оргкомітету наступних членів громадської ради:

1.Барбашова О. В.

2.Боженко Л. О.

3.Голомба І. Ф.

4.Данчук В. В.

5.Кубенко А. Я.

 

Голова громадської ради        С. В. Хіврич

Секретар громадської ради     С. М. Пророк

 

 

ПРОТОКОЛ

засідання Правління Громадської ради при Білоцерківській

районній державній адміністрації

 

14 грудня 2015 року

м. Біла Церква,

вул. Ярослава Мудрого,2

11-00 годин

 

Присутні :члени Правління:

- Хіврич Сергій Володимирович;

- Пророк Анатолій Олексійович;

- Карпенко Роман Віталійович;

запрошені члени Громадської ради:

- Боженко Леонід Олексійович;

- Голомба Ілля Федорович;

- Данчук Валерій Володимирович.

 

Порядок денний :

1. Про підготовку та проведення засідання Громадської ради з питань:

- контролю за ходом реалізації Програми «Питна вода Білоцерківського району на період 2011 – 2010 роки»,

- моніторинг виконання Програми «Охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів та екологічної безпеки населених пунктів Білоцерківського району на період до 2015 року».

2. Різне.

 

Голосували:

за -6 , проти, -0, утримались -0.

Вирішили:

Затвердити порядок денний засідання Правління Громадської ради.

 

По першому питанню порядку денного виступив Хіврич С.В. який подав інформацію з приводу поданих офіційних звернень про надання належним чином завірених копій затверджених рішень Білоцерківської районної ради в 2011 році програм «Питна вода Білоцерківського району на період 2011 – 2010 роки», «Охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів та екологічної безпеки населених пунктів Білоцерківського району на період до 2015 року». Було зачитано основні положення та пункти, які турбують суспільство.

 

Виступили: Пророк А.О. який запропонував для повної та об’єктивної картини щодо стану навколишнього середовища в частині паспортизації, ліквідації існуючих та стихійних сміттєзвалищ необхідно направити звернення від Громадської ради до Терезинської селищної, Шкарівської, Фурсівської, Матюшівської, Озернянської, Томилівської Макіївської, Трушківської сільських рад про стан сільських водогонів, забезпечення користувачів питною водою та водовідведення.

 

Данчук В.В. запропонував направити запит до Фурсівської правобережної геологічної експедиції з питань наявності, кількості та якості питної води на території Білоцерківського регіону.

 

Боженко Л.О. звернув особливу увагу на місто Узин в якому стані знаходяться очисні споруди, розташовано комунальне підприємство з постачання та водовідведення, Узинський цукровий завод та інші підприємства, які користуються водними ресурсами та водовідведенням

 

Карпенко Р.В. хто може надати інформацію про паспортизацію сміттєзвалищ.

Хіврич С.В. об’єктивну відповідь можуть надати управління містобудування та архітектури Білоцерківської РДА

 

Голомба І.Ф. по скільки, багато питань пов’язано з використанням коштів з місцевого бюджету, вказано конкретні суми, тому і варто звернутися до фінансового відділу Білоцерківської РДА

 

Виступив Хіврич С.В. який запропонував , що маючи такий арсенал інформації, залучення до такої важливої справи значну частину зацікавлених осіб варто було б провести розширене засідання Громадської ради чи навіть форум. тільки для проведення даного заходу необхідно добре підготовитись та кошти Поряд з цим необхідно сформувати орг. комітет.

 

Пророк А.О., я, підтримую ініціативу проведення форуму на базі Білоцерківської РДА.

 

Боженко Л.О. цілком розділяю ініціативу з проведення форуму, на протязі часу ми отримаємо відповіді, проаналізуємо, залучимо фахівців і це дуже актуальне питання, Пропоную розглянути питання щодо формування оргкомітету з проведення форуму.

 

Пророк. А.О. Пропоную оргкомітет очолити з числа членів Правління Громадської ради та членів Громадської ради за власним бажанням яке має обговоренню на засідання Громадської ради в короткий термін.

 

Голосували:

за -6 , проти, -0, утримались -0.

 

Вирішили

1. Направити офіційні звернення до Терезинської селищної, Шкарівської, Фурсівської, Матюшівської, Озернянської, Томилівської Макіївської, Трушківської сільських рад з питань водокористування , водовідведення та про стан паспортизації сміттєзвалищ ;

2.Направити офіційне звернення до Правобережної геологічної експедиції;

3.Направити офіційне звернення до начальника фінансового управління Білоцерківської РДА.

4.Оргкомітет з проведення форуму розглянути та затвердити на засіданні Громадської ради.

 

Головуючий на засіданн

Хіврич С.В.

 

Секретар засідання

Боженко Л.О.

 

ПРОТОКОЛ

Засідання громадської ради при Білоцерківській районній державній адміністрації

 

17 листопада 2015 року

м. Біла Церква

11 год.10 хв.

 

Обрано членів громадської ради 17

Присутніх – 12

У засіданні прийняли участь:

Гринчук В. Ю. – перший заступник голови РДА;

Павловський В. А. – керуючий справами Білоцерківської районної ради;

Криворучко Т. Д. – начальник відділу економічного прогнозування та інвестиційної діяльності;

Бойко С. М. – начальник відділу внутрішньої політики, зв’язків з громадськістю та ЗМІ апарату адміністрації.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про роботу ради за ІІІ квартал поточного року. (інф. Хіврич С. В. – голова ради).

2. Про розвиток підприємництва у сільській місцевості. (доповідь Криворучко Т. Д., Про ключові питання у сфері самоврядування, економічного та соціального розвитку Білоцерківського району. (доповідач Павловський В. А.)

3. Різне.

 

Голосували: за – 12

проти – 0

утримались – 0

Вирішили: затвердити запропонований порядок денний з пропозицією перше питання розглянути другим.

 

По затвердженому порядку денному з доповіддю виступила Криворучко Т. Д., яка проінформувала про виконання програми по розвитку підприємництва, малого та середнього бізнесу; про підсумки економічного розвиту району за 9 місяців 2015 року. В районі працюють 103 фермерських господарства. Суб’єкти підприємницької діяльності орендують 18 об'єктів комунальної власності. В районі 283 магазини, 2 супермаркети. 130 ресторанів. 23 побутових підприємства. Найбільші підприємства – Малоантонівський м’ясокомбінат. Білоцерківський молочний комбінат, ПП «Візит». Серед проблем у розвитку недостатній рівень інвестицій, надмірний податковий тиск, важкість отримання кредитів для розвитку підприємств.

У співдоповіді Пророк А. О. звернув увагу на відсутність глибокого аналізу стану та розвитку ринку робочої сили та демографічної ситуації на території району. В районі середня заробітна плата значно менша ніж по Україні та навіть по Київській області в цілому, що призводить до відтоку робочої сили за межі району і також негативно впливає на демографічну ситуацію, населення району старішає та невпинно скорочується. Стрімкий ріст цін та невисокі доходи більшості населення є причиною скорочення споживчого ринку. Зменшення збуту продукції в першу чергу будівельних та мебльових підприємств.

 

Виступили: Гринчук В. Ю. район займає одне з перших місць в області по випуску сільськогосподарської продукції. Знайдено кошти на утеплення 3 шкіл в м. Узин, розпочинається будівництво лінії дитячого харчування на молочному комбінаті.

 

Карпеко Р. В. голова комісії з питань розвитку місцевого самоврядування: На території району майже відсутні високотехнологічні підприємства з глибокою переробкою сировини.

 

Заслухали доповідь Павловського В. А., який повідомив про взаємодію сільських рад району з підприємцями малого та середнього бізнесу, про хід та результати місцевих виборів в районі. Поряд з цим вказав на переваги та недоліки в проведені децентралізації у місцевому самоврядуванні та адміністративно - територіальної реформи.

 

Голосували: за – 12

проти – 0

утримались – 0

Вирішили: 1. По результатам обговорення питання про розвиток підприємництва у сільській місцевості, та ключові питання у сфері самоврядування, економічного та соціального розвитку звернутись до Білоцерківської РДА з пропозицією про проведення моніторингу ситуації на ринку робочої сили та демографічної ситуації в Білоцерківському районі;

2. По результатам моніторингу підготувати та провести розширене засідання Громадської ради в 2016 році.

 

По другому питанні: заслухали інформацію голови громадської ради Хіврича С. В. про роботу громадської ради у ІІІ кварталі 2015 року. Було проінформовано про хід проведення децентралізації та адміністративно – територіальної реформи, як і проводились заходи та які стадії знаходиться. Поряд з цим наголосив як спотворюються офіційні заходи в межах проведення адміністративної реформи в с. Матюші Білоцерківського району.

Про поточні питання, що плануються на розгляд Громадською радою щодо виконання програми забезпечення населення якісною питною водою в достатній кількості.

 Голова громадської ради

С. В. Хіврич

  

Секретар

С. М. Пророк

 

ПРОТОКОЛ №3

засідання громадської ради при Білоцерківській районній

державній адміністрації від 23 квітня 2015 року

 

25 квітня 2015 року

м. Біла Церква,

вул. Ярослава Мудрого,2

Обрано членів громадської ради – 16 осіб

Присутні члени громадської ради за списком - 14 осіб( список додається)

Відсутні члени громадської ради з поважних причин - 2.

 

Участь у засіданні приймали:

Маршалок В. А. – Голова Білоцерківської райдержадміністрації;

Гринчук В. Ю. – перший заступник голови Білоцерківської райдержадміністрації

Павловський В. А. – керуючий справами виконавчого апарату районної ради

Бойко С. М. – начальник відділу внутрішньої політики, зв’язків з громадськістю та ЗМІ апарату адміністрації.

Максимченко А. М. – начальник загального відділу апарату РДА

Нужда Н. І. – завідувач сектору надання адміністративних та дозвільних процедур

Толочко В. М. – начальник управління соціального захисту населення Білоцерківської РДА

Литвин О. М. – Дроздівський сільський голова

Бут Ю.О.- голова комітету по взаємодії з громадським суспільством Громадської ради при Київській ОДА

 

Головуючий на засіданні – Хіврич С.В.

Секретар – Пророк С.М.

 

Порядок денний засідання:

1.Про план заходів щодо реалізації концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні. Громадянська позиція в межах регіональної території.

2.Про реалізацію ініціативи у Білоцерківському районі «Партнерство, Відкритий Уряд».

3.Про порядок надання субсидій на оплату житлово-комунальних послуг.

4.Різне.

 

Голосували:

за -14 , проти, -0, утримались -0.

Вирішили:

Затвердити порядок денний засідання Громадської ради при Білоцерківській райдержадміністрації.

 

Зі вступним словом виступив Голова Білоцерківської районної державної адміністрації Маршалок В. А.

 

По 1- му питанню виступив Гринчук В. Ю. з доповіддю про план заходів щодо реалізації державної політики у сфері територіальної організації влади, адміністративно – територіального устрою, розвитку місцевого самоврядування , аналіз між запропонованими варіантами та розповсюдження інформаційно – аналітичних матеріалів щодо роз’яснення змісту реформи місцевого самоврядування та децентралізації. Громадянська позиція в межах регіональної території.

 

Виступили: з своїми міркуваннями та бачення з даного питання Щербань Т. В.,Пророк А.О., Павловський В. А., Литвин О. М., Данчук В. В.

 

Голосували:

за -14 , проти, -0, утримались -0.

Вирішили

Прийняти рішення Громадської ради по обговорюваному питанню (рішення додається).

 

По 2- му питанню з інформацією виступили Бойко С. М., Максимчено А. М., Нужда Н. І., Хіврич С.В.

Виступили : Пророк А. О., Данчук В. В. Кубенко А. Я.

 

Голосували:

за -14 , проти, -0, утримались -0.

Вирішили:

1.Звернутись до Білоцерківської РДА з пропозицією налагодження контролю за інформуванням про свою діяльність виконавчих комітетів міської, селищної та сільських рад з метою покращення інформованості населення про роботу вказаних органів влади та місцевого самоврядування.

2. Звернутись до Білоцерківської РДА з пропозицією про забезпечення участі громадської ради при Білоцерківській РДА в роботі колегії РДА та комісій РДА, створених по питанням діяльності РДА та для реалізації її повноважень.

3. Звернутись до Білоцерківської РДА з пропозицією покращити інформованість населення про стан екології Білоцерківського району.

4.Звернутись до Білоцерківської РДА з пропозицією розглянути питання матеріально-технічного та фінансового забезпечення діяльності громадської ради, члени якої виконують свої обов’язки на громадських засадах та несуть витрати на виконання намічених планових та Програмних заходах з громадськістю при Білоцерківській РДА , Київській ОДА та центральними органами державної влади.

 

По 3- му питанню виступив Толочко В.М. з інформацією про порядок надання субсидій на оплату житлово-комунальних послуг.

 

Голосували:

за – 14, проти – 0, утримались – 0

Вирішили: Прийняти інформацію до відома.

Голова Громадської ради

С. В. Хіврич 

Секретар Громадської ради

С. М. Пророк

 

« З А Т В Е Р Д Ж Е Н О»

рішенням Громадської ради

протокол №2 від 03 березня 2015 року

 

П Л А Н

роботи Громадської ради при Білоцерківській райдержадміністрації

на 2015 рік

 І. Провести засідання Громадської ради з винесенням до обговорення таких питань:

1.1. Про реалізацію урядової програми реформування влади та місцевого самоврядування в Україні.

дискусія широкого формату,

квітень 2015року

1.2.Про реалізацію ініціативи у Білоцерківському районі «Партнерство, Відкритий Уряд».

розширене засідання

квітень 2015року

 

2.1.Про забезпечення рівного доступу дітей відповідного віку до якісної освіти незалежно від місця їх проживання.

розширене засідання

червень 2015 року

 

2.2.Про суб’єкти взаємодії та їх повноваження у захисті прав дітей позбавлених батьківського піклування.

розширене засідання

червень 2015року

 

3.1.Про розвиток підприємництва у сільській місцевості.

розширене засідання

вересень 2015року

 

3.2.Про ключеві питання Білоцерківського районі в сфері самоврядування, економічного і соціального розвитку району.

розширене засідання

вересень 215року

 

4.1.Про обговорення програми раціонального використання та охорони земель та водних ресурсів Білоцерківського району.

розширене засідання

листопад 2015року

 

4.2.Про Стратегію державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні та першочергові заходи її реалізації.

розширене засідання

листопад 2015 року

ІІ. Проведення консультацій з громадськістю, інших публічних заходів:

2.1.Підготовка орієнтованого плану проведення консультацій з громадськістю (відповідно до Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.01.2010р. №10).

щоквартально , Правління Громадської

ради

 

2.2. Підготовка та реалізація заходів, пов’язаних з проведенням консультацій з громадськістю.

щомісяця, Правління Громадської

ради

 

ІІІ. Питання для розгляду в комісіях Громадської ради.

3.1. Про реалізацію урядової програми реформування влади та місцевого самоврядування в Україні.

3.2. Про реалізацію ініціативи у Білоцерківському районі «Партнерство, Відкритий Уряд».

3.3. Про організацію правової освіти та забезпечення правового інформування населення з питань взаємодії приватного сектору економіки та трудових колективів.

3.4. Про роль ЗМІ у вихованні державності, свідомості, патріотичному вихованні громадян.

3.5. Про суб’єкти взаємодії та їх повноваження у захисті прав дітей позбавлених батьківського піклування.

3.6. Про забезпечення рівного доступу дітей відповідного віку до якісної освіти незалежно від місця їх проживання.

3.7. Про суб’єкти взаємодії та їх повноваження у захисті прав дітей позбавлених батьківського піклування.

3.8. Про розвиток підприємництва у сільській місцевості.

3.9. Про ключеві питання Білоцерківського районі в сфері самоврядування, економічного і соціального розвитку району.

3.10. Про обговорення програми раціонального використання та охорони земель та водних ресурсів Білоцерківського району.

3.11. Про діяльність будинків культури, розвиток духовності.

3.12. Про аналіз роботи громадської ради з вивчення проблеми та заходи їх реалізації.

 

ІV. Взаємодія з громадськими радами та організаціями.

4.1.Проведення аналізу роботи громадської ради з вивчення проблем та заходи їх розв’язання.

4.2.Здійснення моніторингу діяльності інших консультативно – дорадчих органів, утворених при Білоцерківській РДА, вивчення питання удосконалення форм їх роботи та функціонування як ефективного механізму комунікації з громадськістю.

4.3. Підготовка та надання Білоцерківській РДА узагальнених даних про результати проведення консультацій з громадськістю.

4.4. Взаємодія з іншими громадськими організаціями, які не ввійшли до складу Громадської ради для забезпечення врахування думки громадськості у формуванні та реалізації державної політики

4.5. Взаємодія з молодіжною Громадською радою при Білоцерківській РДА.

4.6. Взаємодія з політичними партіями, радами церков.

4.7. Опитування громадської думки щодо важливих суспільно – політичних питань розвитку держави та суспільства

4.8.Організація та проведення «гарячих ліній».

4.9. Інформування та поширення для широких верст населення з актуальних питань з розвитку громадянського суспільства.

4.10.Участь Громадської ради в державних , культурних , освітніх заходах Білоцерківської РДА.

 

Голова Громадської ради при

Білоцерківській районній державній

адміністрації

С. В. Хіврич

 

ПРОТОКОЛ №2

засідання громадської ради при Білоцерківській районній

державній адміністрації від 03 березня 2015 року

 

04 березня 2015р

м. Біла Церква, вул.. Я. Мудрого, 2

 

Всього обрано членів громадської ради – 16 осіб

 

Присутні члени громадської ради за списком - 13 осіб( список додається)

 

Відсутні члени громадської ради з поважних причин - 3.

 

 

Участь у засіданні приймали:

Маршалок В.А. – Голова Білоцерківської райдержадміністрації;

Бойко С.М. – начальник відділу внутрішньої політики, зв’язків з громадськістю та ЗМІ апарату адміністрації.

 

Порядок денний засідання:

 

1. Про затвердження «Положення про Громадську раду при Білоцерківській районній державній адміністрації»

2. Про затвердження Регламенту Громадської ради при Білоцерківській державній адміністрації.

3. Про утворення робочих органів Громадської ради при Білоцерківській державній адміністрації.

4. Про план діяльності Громадської ради при Білоцерківській державній адміністрації на 2015 рік.

5. Різне.

 

Виступили:

Голова Білоцерківської державної адміністрації Маршалок В. А. проінформував про стан суспільно-економічного розвитку району та розповів бачення Білоцерківською державною адміністрацією шляхів подальшого розвитку району та співпраці з Громадською радою.

 

З питання 1 порядку денного

Слухали:

Хіврич С. В., який проінформував присутніх з «Положеннями про Громадську раду при Білоцерківській районній державній адміністрації»

Виступили:

Щербань Т.В. запропонувала схвалити відпрацьоване комісією «Положення про Громадську раду при Білоцерківській районній державній адміністрації»

ГОЛОСУВАЛИ:

Щодо схвалення Положення про Громадської ради при Білоцерківській районній державній адміністрації .

„за” – 13; "проти” – 0; „утримались” – 0.

Рішення прийнято

Вирішили: 1. Схвалити Положення про Громадської ради при Білоцерківській районній державній адміністрації;(текст Положення додається та є невід’ємною частиною протоколу)

2. Направити Положення Громадської ради для затвердження до голови Білоцерківської районної державної адміністрації.

 

З питання 2 порядку денного

Слухали:

Хіврич С. В., який проінформував присутніх з Регламентом Громадської ради при Білоцерківській районній державній адміністрації.

Виступили:

Карпенко Р.В.. запропонувала схвалити відпрацьований комісією Регламент Громадської ради при Білоцерківській районній державній адміністрації.

ГОЛОСУВАЛИ:

Щодо Затвердження Регламенту Громадської ради при Білоцерківській районній державній адміністрації .

„за” – 13; "проти” – 0; „утримались” – 0.

Рішення прийнято

Вирішили: 1. Затвердити Регламент Громадської ради при Білоцерківській районній державній адміністрації; ( текст Регламенту додається та є невід’ємною частиною протоколу)

2. Направити Регламент Громадської ради для відома до голови Білоцерківської районної державної адміністрації.

 

З питання 3 порядку денного

Слухали:

Хіврич С. В., який повідомив присутніх з витягами прийнятого Положення та Регламенту роботи Громадської ради з яких випливає необхідність у створенні Правління для оперативного вирішення порушених питань та з метою забезпечення підготовки до розгляду питань, які виносяться на порядок денний засідань Громадської ради.

Виступили:

Данчук В.В. запропонував створити Правління Громадської ради в кількості п’яти осіб.

ГОЛОСУВАЛИ:

Щодо кількісного складу Правління Громадської ради.

„за” – 13; "проти” – 0; „утримались” – 0.

Рішення прийнято

Вирішили: Затвердити кількісний склад Громадської ради при Білоцерківській районній державній адміністрації в кількості п’ятьох осіб.

Виступили:

Нагайцев С.М., запропонував обрати Правління з числа : голови Громадської ради, заступника, секретаря та голів комісій.

ГОЛОСУВАЛИ:

Щодо персонального складу Правління Громадської ради.

„за” – 13; "проти” – 0; „утримались” – 0.

Рішення прийнято

Вирішили: Затвердити персональний склад Правління Громадської ради при Білоцерківській районній державній адміністрації у складі:

1.Хіврич Сергій Володимирович , Голова правління, Білоцерківська районна громадська організація «Передові екологічні ініціативи»

2.Пророк Анатолій Олексійович, Голова, Білоцерківського районного комітету Всеукраїнського громадського об’єднання захисту конституційних прав і свобод громадян України «Правозахист»

3.Пророк Світлана Михайлівна, Голова, Білоцерківської районної організації Товариства Червоного хреста України

4.Карпенко Роман Віталійович, Директор, Благодійна організація «Благодійний фонд «Центр соціальних ініціатив»

5.Щербань Тетяна Віталіївна, Член, Білоцерківська благодійна організація «Мати і дитина»

 

З питання 4 порядку денного

Слухали:

Хіврич С. В., який оголосив перелік питань запропонованих від Білоцерківської райдержадміністрації на 2015 рік, а також заплановані до розгляду питання підготовлені Ініціативною групою Громадської ради. Запропонував розглянути та внести вказані питання до плану роботи Громадської ради на 2015 рік.

ГОЛОСУВАЛИ:

Щодо затвердження плану роботи Громадської ради на 2015 рік.

„за” – 13; "проти” – 0; „утримались” – 0.

Рішення прийнято

Вирішили: 1.Затвердити план роботи Громадської ради при Білоцерківській районній державній адміністрації на 2015 рік; (текст плану роботи додається та є невід’ємною частиною протоколу)

2. Членам Правління Громадської ради при Білоцерківській районній державній адміністрації оформити та подати до відома план роботи Громадської ради на адресу голови Білоцерківської районної державної адміністрації.

 

Голова Громадської ради при

Білоцерківській районній державній

адміністрації С. В. Хіврич

 

 

Секретар Громадської ради при

Білоцерківській районній державній

адміністрації С. М. Пророк

 

ПРОТОКОЛ №1

засідання Громадської ради при Білоцерківській районній

державній адміністрації від 18 лютого 2015 року

 

19.02.2015р

м.Біла Церква, вул. Я. Мудрого, 2

 

Всього обрано членів Громадської ради – 16 осіб

 

Присутні члени Громадської ради за списком - 16 осіб(список додається)

 

Відсутні члени громадської ради з поважних причин - 0.

 

Участь у засіданні приймали:

Бойко С.М. – начальник відділу внутрішньої політики, зв’язків з громадськістю та ЗМІ апарату адміністрації.

 

Порядок денний засідання:

 

1. Обрання головуючого на засіданні

2. Обрання голови Громадської ради при Білоцерківській районній державній адміністрації.

3. Обрання заступника голови Громадської ради при Білоцерківській районній державній адміністрації.

4. Обрання секретаря Громадської ради при Білоцерківській районній державній адміністрації.

5. Формування комісій Громадської ради при Білоцерківській районній державній адміністрації.

6. Формування комісії, щодо відпрацювання положення та регламенту Громадської ради при Білоцерківській районній державній адміністрації.

7. Різне

 

ГОЛОСУВАЛИ:

Щодо затвердження порядку денного :

„за”16; „проти” – 0; „утримались” – 0

Рішення прийнято;

 

З питання 1 порядку денного

Слухали:

Хіврич С. В., який проінформував присутніх з положеннями та подальшими процедурами щодо формування керівних органів Громадської ради та надав інформацією про необхідність обрання головуючого на засіданні Громадської ради.

 

Виступили:

Пророк А. О. надав пропозицією, обрати головуючим на засіданні Громадської ради Хіврича С. В.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

Щодо обрання головуючого на першому засіданні Громадської ради при Білоцерківській районній державній адміністрації .

„за” – 16; "проти” – 0; „утримались” – 0.

Рішення прийнято

Вирішили: Обрати головуючим на засіданні Громадської ради Хіврича С. В.

 

З питання 2 порядку денного

Слухали:

Пророк А.О., який вніс пропозицію обрати головою Громадської ради при Білоцерківській районній державній адміністрації Хіврич Сергія Володимировича

Виступили:

Ткаленко О.В. , я підтримую пропозицію та прошу проголосувати

ГОЛОСУВАЛИ:

Щодо обрання головою Громадської ради при Білоцерківській районній державній адміністрації Хіврич Сергія Володимировича.

„за” – 16; "проти” – 0; „утримались” – 0.

Рішення прийнято.

Вирішили: Обрати головою Громадської ради при Білоцерківській районній державній адміністрації Хіврич Сергія Володимировича.

 

З питання 3 порядку денного

Слухали:

Хіврич С.В., який повідомив пропозицію ініціативної групи щодо обрання заступником голови Громадської ради Пророк А.О.

Виступили:

Денисюк О.П., яка підтримала пропозицію та запропонувала проголосувати.

ГОЛОСУВАЛИ:

Щодо обрання заступника голови Громадської ради при Білоцерківській районній державній адміністрації Пророк Анатолія Олексійовича

„за” – 16; "проти” – 0; „утримались” – 0.

Рішення прийнято.

Вирішили: Обрати заступником голови Громадської ради при Білоцерківській районній державній адміністрації Пророк Анатолія Олексійовича.

 

З питання 4 порядку денного

Слухали:

Хіврич С.В., який повідомив пропозицію Ініціативної групи щодо обрання секретарем Громадської ради Бака Людмилу Іванівну.

Виступили:

Бака Л.І., яка внесла свою думку щодо власної кандидатури та внесла пропозицію обрати секретарем Громадської ради попереднього представника, яка має певний досвід Пророк Світлану Михайлівну.

ГОЛОСУВАЛИ:

Щодо обрання секретаря Громадської ради при Білоцерківській районній державній адміністрації Пророк Світлану Михайлівну

„за” – 16; "проти” – 0; „утримались” – 0.

Рішення прийнято.

Вирішили: Обрати секретарем Громадської ради при Білоцерківській районній державній адміністрації Пророк Світлану Михайлівну.

 

З питання 5 порядку денного

Слухали:

Хіврич С.В., який повідомив пропозицію Ініціативної групи щодо формування та створити комісії громадської ради при Білоцерківській РДА в кількості – 3. по напрямкам діяльності:

- Комісія громадської ради при Білоцерківській районній державній адміністрації з питань соціально-економічного розвитку Білоцерківського району.

- Комісія громадської ради при Білоцерківській районній державній адміністрації з питань функціонування територіальних громад.

- Комісія громадської ради при Білоцерківській районній державній адміністрації з питань гуманітарного розвитку та духовності.

Виступили:

Щербань Т.В. яка запропонувала внести конкретику щодо діяльності кожної із комісій

Хіврич С.В. надав пояснення щодо діяльності попереднього складу комісій їх функції та роль у роботі Громадської ради.

ГОЛОСУВАЛИ:

Щодо створення трьох комісій Громадської ради при Білоцерківській районній державній адміністрації.

„за” – 16; "проти” – 0; „утримались” – 0.

Рішення прийнято.

Вирішили: Створити три комісії громадської ради при Білоцерківській районній державній адміністрації: - з питань соціально-економічного розвитку Білоцерківського району, з питань функціонування територіальних громад, з питань гуманітарного розвитку та духовності.

 

Виступили:

Хіврич С.В. вніс пропозицію щодо підтримки кандидатури Пророк Анатолія Олексійовича очолити комісію з питань соціально-економічного розвитку району, який на протязі чотирьох років опікувався даними питаннями, розуміє проблеми та інтереси.

ГОЛОСУВАЛИ:

Щодо обрання головою комісії Громадської ради при Білоцерківській РДА з питань соціально-економічного розвитку району Пророка А.О.

„за” – 16; "проти” – 0; „утримались” – 0.

Рішення прийнято.

Вирішили: Обрати головою комісії Громадської ради при Білоцерківській РДА з питань соціально-економічного розвитку району Пророка Анатолія Олексійовича.

Виступили:

Хіврич С.В. вніс пропозицію Ініціативної групи щодо підтримки кандидатури Карпенка Романа Віталійовича очолити комісію з питань функціонування територіальних громад.

ГОЛОСУВАЛИ:

Щодо обрання головою комісії Громадської ради при Білоцерківській РДА з питань функціонування територіальних громад Карпенка Романа Віталійовича

„за” – 16; "проти” – 0; „утримались” – 0.

Рішення прийнято.

Вирішили: Обрати головою комісії Громадської ради при Білоцерківській РДА з питань функціонування територіальних громад Карпенка Романа Віталійовича

Виступили:

Хіврич С.В. вніс пропозицію Ініціативної групи щодо підтримки кандидатури Щербань Тетяну Віталіївну очолити комісію з питань гуманітарного розвитку та духовності.

ГОЛОСУВАЛИ:

Щодо обрання головою комісії Громадської ради при Білоцерківській РДА з питань гуманітарного розвитку та духовності Щербань Тетяну Віталіївну

„за” – 16; "проти” – 0; „утримались” – 0.

Рішення прийнято.

Вирішили: Обрати головою комісії Громадської ради при Білоцерківській РДА з питань гуманітарного розвитку та духовності Щербань Тетяну Віталіївну.

 

У відповідності до побажань членів Громадської ради Білоцерківській районній державній адміністрації затверджено наступний склад комісій:

 

Комісія з питань соціально-економічного розвитку:

Голова - Пророк Анатолій Олексійович, Голова, Білоцерківського районного комітету Всеукраїнського громадського об’єднання захисту конституційних прав і свобод громадян України «Правозахист»

Члени комісії:

Голомба Ілля Федорович . Член, Спілка офіцерів України виконавчий комітет Київської обласної організації;

Мухіна Тетяна Андріївна, Член правління, Білоцерківська районна організація «Союз жінок України за майбутнє дітей»;

Боженко Леонід Олександрович, Голова правління, Білоцерківського міськрайонного благодійного фонду «Молодість серця».

 

Комісія з питань функціонування територіальних громад:

Голова - Карпенко Роман Віталійович, Директор, Благодійна організація «Благодійний фонд «Центр соціальних ініціатив»;

Члени комісії:

Бойко Олег Леонідович, Член правління, Білоцерківська громадська організація «Ветеран органів внутрішніх справ»;

Данчук Валерій Володимирович, Голова, Громадська організація «Білоцерківська організація Українського товариства мисливців і рибалок»

Кубенко Антоніна Яківна, Член, Міжнародне товариство прав людини – Українська секція

Нагайцев Сергій Миколайович, Голова, Білоцерківська районна організація Української спілки ветеранів Афганістану (воїнів інтернаціоналістів)

 

Комісія з питань гуманітарного розвитку та духовності:

Голова - Щербань Тетяна Віталіївна, Член, Білоцерківська благодійна організація «Мати і дитина»;

Члени комісії:

Бака Людмила Іванівна, Член правління, Білоцерківського районного товариства інвалідів;

Барбашова Ольга Василівна, Член, Білоцерківської міської громадської організації Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Союз Чорнобиль України»;

Денисюк Ольга Петрівна,Член правління, Білоцерківська районна організація Українського товариства охорони пам’яток історії та культури;

Кириченко Тетяна Віталіївна, Член правління, Білоцерківська районна організація профспілок державних установ.

ГОЛОСУВАЛИ:

Щодо затвердження персонального складу комісій Громадської ради при Білоцерківській районній державній адміністрації

„за” – 16; "проти” – 0; „утримались” – 0.

Рішення прийнято.

Вирішили: Затвердити персональний склад комісій Громадської ради при Білоцерківській районній державній адміністрації :

1. Комісія з питань соціально-економічного розвитку:

Голова - Пророк Анатолій Олексійович, Голова, Білоцерківського районного комітету Всеукраїнського громадського об’єднання захисту конституційних прав і свобод громадян України «Правозахист»

Члени комісії:

Голомба Ілля Федорович . Член, Спілка офіцерів України виконавчий комітет Київської обласної організації;

Мухіна Тетяна Андріївна, Член правління, Білоцерківська районна організація «Союз жінок України за майбутнє дітей»;

Боженко Леонід Олександрович, Голова правління, Білоцерківського міськрайонного благодійного фонду «Молодість серця».

 

2. Комісія з питань функціонування територіальних громад:

Голова - Карпенко Роман Віталійович, Директор, Благодійна організація «Благодійний фонд «Центр соціальних ініціатив»;

Члени комісії:

Бойко Олег Леонідович, Член правління, Білоцерківська громадська організація «Ветеран органів внутрішніх справ»;

Данчук Валерій Володимирович, Голова, Громадська організація «Білоцерківська організація Українського товариства мисливців і рибалок»

Кубенко Антоніна Яківна, Член, Міжнародне товариство прав людини – Українська секція

Нагайцев Сергій Миколайович, Голова, Білоцерківська районна організація Української спілки ветеранів Афганістану (воїнів інтернаціоналістів)

 

3. Комісія з питань гуманітарного розвитку та духовності:

Голова - Щербань Тетяна Віталіївна, Член, Білоцерківська благодійна організація «Мати і дитина»;

Члени комісії:

Бака Людмила Іванівна, Член правління, Білоцерківського районного товариства інвалідів;

Барбашова Ольга Василівна, Член, Білоцерківської міської громадської організації Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Союз Чорнобиль України»;

Денисюк Ольга Петрівна,Член правління, Білоцерківська районна організація Українського товариства охорони пам’яток історії та культури;

Кириченко Тетяна Віталіївна, Член правління, Білоцерківська районна організація профспілок державних установ.

 

З питання 6 порядку денного

Слухали:

Хіврич С.В., який повідомив присутнім про необхідність сформувати комісії громадської ради при Білоцерківській РДА для відпрацювання положення та регламенту Громадської ради в складі трьох осіб.

Виступили:

Данчук В.В., який запропонував персональний склад: Хіврич С.В., Пророк А.О., Карпенко Р.В.

ГОЛОСУВАЛИ:

Щодо обрання комісії громадської ради при Білоцерківській РДА для відпрацювання положення та регламенту Громадської ради

„за” – 16; "проти” – 0; „утримались” – 0.

Рішення прийнято.

Вирішили: Обрати комісію Громадської ради при Білоцерківській РДА для відпрацювання положення та регламенту Громадської ради в складі : Хіврич Сергія Володимировича, Пророк Анатолія Олексійовича, Карпенка Романа Віталійовича.

 

Голова Громадської ради при

Білоцерківській районній державній

адміністрації С. В. Хіврич

 

Секретар Громадської ради при

Білоцерківській районній державній

адміністрації С. М. Пророк

 

 

ПРОТОКОЛ

установчих зборів для формування складу Громадської ради при Білоцерківській районній державній адміністрації

 

19.02.2015року

Дата та час проведення: 18 лютого 2015 року, 10 год. 10 хв.

Місце проведення: м. Біла Цурква, вул. Ярослава Мудрого, 2

присутні від Білоцерківської районної державної адміністрації :

начальник відділу внутрішньої полики, зв’язків з громадськістю та ЗМІ – Бойко Світлана Миколаївна

присутні від інститутів громадянського суспільства (далі – ІГС):

16 (шістнадцять) представника ІГС, допущених Ініціативною групою до голосування, (список додається)

 

Модератор: Хіврич Сергій Володимирович – голова Ініціативної групи з підготовки установчих зборів для формування Громадської ради при Білоцерківській районній державній адміністрації. який привітав присутніх, оголосив кількість учасників заходу, порядок денний установчих зборів, регламент та запропонував представникам ІГС їх затвердити.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Затвердження Порядку денного зборів.

2. Звіт Ініціативної групи про проведену роботу з підготовки установчих зборів для обрання Громадської ради при Білоцерківській районній державній адміністрації.

3. Затвердження регламенту зборів.

4. Обрання лічильної комісії.

5.  Обрання головуючого на установчих зборах.

6.  Обрання секретаря установчих зборів.

7. Звіт голови Громадської ради при Білоцерківській районній державній адміністрації. за період 2013 по 2014 роки.

8. Установлення граничної чисельності складу Громадської ради.

9. Проведення рейтингового голосування для обрання нового складу Громадської ради.

10. Затвердження результатів голосування та складу Громадської ради при Білоцерківській районній державній адміністрації .

11. Заключне слово Головуючого на установчих зборах.

12. Різне.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

Щодо затвердження порядку денного :

„за”16; „проти” – 0; „утримались” – 0

Рішення прийнято;

 

З питання 2 порядку денного

СЛУХАЛИ:

Хіврич С.В., який прозвітував про проведену Ініціативною групою роботу з підготовки установчих зборів для обрання Громадської ради при Білоцерківській районній державній адміністрації .

ГОЛОСУВАЛИ:

Щодо затвердження Звіту Ініціативної групи про проведену роботу з підготовки установчих зборів для обрання Громадської ради при Білоцерківській районній державній адміністрації .

„за” – 16; "проти” – 0; „утримались” – 0.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

затвердити Звіт Ініціативної групи про проведену роботу з підготовки установчих зборів для формування Громадської ради при Білоцерківській районній державній адміністрації.

З питання 3 порядку денного

СЛУХАЛИ:

Хіврич С.В., який запропонував рекомендації Ініціативної групи щодо порядку денного до установчих зборів для формування Громадської ради при Білоцерківській районній державній адміністрації необхідно прийняти регламент роботи, тому пропоную:

По 2-му питанню-.звіт Ініціативної групи про проведену роботу з підготовки установчих зборів для обрання Громадської ради при Білоцерківській районній державній адміністрації. -до 20 хв.;

По - обранню лічильної комісії. – до 5 хв.;

По -обрання головуючого на установчих зборах. –до 5 хв.;

По -обрання секретаря установчих зборів. –до 5 хв.;

Звіт голови Громадської ради при Білоцерківській районній державній адміністрації. за період 2013 по 2014 роки.- до 20 хв.;

По - .установленню граничної чисельності складу Громадської ради. - до 7 хв.;

По- проведенню рейтингового голосування для обрання нового складу Громадської ради. – до 30 хв.;

По - затвердженню результатів голосування та складу Громадської ради при Білоцерківській районній державній адміністрації - до 10 хв.;

Заключне слово Головуючого на установчих зборах.- до 5 хв;

Виступи – до 3 хв.

ГОЛОСУВАЛИ:

Щодо затвердження регламенту

„за”16; „проти” – 0; „утримались” – 0

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

затвердити запропонований регламент установчих зборів для формування Громадської ради при Білоцерківській районній державній адміністрації.

З питання 4 порядку денного

СЛУХАЛИ:

Хіврич С.В., який оголосив рекомендації Ініціативної групи щодо кількісного складу ( трьох членів лічильної комісії) та кандидатур лічильної комісії ( Барбашову Ольгу Василівну -Білоцерківської міської громадської організації Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Союз Чорнобиль України», Нагайцева Сергія Миколайовича - Білоцерківська районна організація Української спілки ветеранів Афганістану (воїнів інтернаціоналістів), Щербань Тетяну Віталіївну- Білоцерківська благодійна організація «Мати і дитина»).

ГОЛОСУВАЛИ:

щодо обрання лічильної комісії у кількості 3-х осіб та включити до її складу Барбашову Ольгу Василівну, Нагайцева Сергія Миколайовича, Щербань Тетяну Віталіївну.

„за” – 16; „проти” – 0; „утримались” – 0

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

обрати лічильну комісію у кількості 3 осіб та включити до її складу Барбашову Ольгу Василівну, Нагайцева Сергія Миколайовича, Щербань Тетяну Віталіївну. Головою лічильної комісії обрати Нагайцева Сергія Миколайовича.

З питань 5 Порядку денного

СЛУХАЛИ:

Пророк А.О., який оголосив рекомендації Ініціативної групи щодо обрання голови установчих зборів Хіврич С.В.

ГОЛОСУВАЛИ:

щодо обрання головою установчих зборів з формування складу Громадської ради при Білоцерківській районній державній адміністрації (голову Правління Білоцерківської районної громадської організації «Передові екологічні ініціативи») Хіврич Сергія. Володимировича.

„за” – 16; „проти” – 0; „утримались” – 0

Рішення прийнято;

ВИРІШИЛИ:

обрати головою установчих зборів з формування складу Громадської ради при Білоцерківській районній державній адміністрації (голову Правління Білоцерківської районної громадської організації «Передові екологічні ініціативи») Хіврич Сергія Володимировича

З питань 6 Порядку денного

СЛУХАЛИ:

Хіврич С.В., який рекомендував секретарем установчих зборів для формування Громадської ради при Білоцерківській районній державній адміністрації начальника відділу внутрішньої полики, зв’язків з громадськістю та ЗМІ – Бойко С.М.

ГОЛОСУВАЛИ:

щодо обрання секретаря установчих зборів з формування складу Громадської ради при Білоцерківській районній державній адміністрації начальника відділу внутрішньої полики, зв’язків з громадськістю та ЗМІ – Бойко Світлану Миколаївну

„за” – 16; „проти” – 0; „утримались” – 0

Рішення прийнято;

ВИРІШИЛИ:

обрати секретарем установчих зборів з формування складу Громадської ради при Білоцерківській районній державній адміністрації начальника відділу внутрішньої полики, зв’язків з громадськістю та ЗМІ – Бойко Світлану Миколаївну

З питань 7 Порядку денного

СЛУХАЛИ:

Ткаленко О.В., яка подала до уваги звіт голови Громадської ради при Білоцерківській районній державній адміністрації. за період 2013 по 2014 роки.

ГОЛОСУВАЛИ:

щодо затвердження звіту голови Громадської ради при Білоцерківській районній державній адміністрації. за період 2013 по 2014 роки.

„за” – 16; „проти” – 0; „утримались” – 0

Рішення прийнято;

ВИРІШИЛИ:

звіт голови Громадської ради при Білоцерківській районній державній адміністрації. за період 2013 по 2014 роки – прийняти до уваги. (виступ додається)

З питань 8 Порядку денного

СЛУХАЛИ:

Хіврич С.В., який оголосив рекомендації Ініціативної групи встановити граничну чисельність складу Громадської ради при Білоцерківській районній державній адміністрації у кількості 16 особи.

ВИСТУПИЛИ:

Денисюк О.П, яка запропонувала встановити граничну чисельність складу Громадської ради при Білоцерківській районній державній адміністрації у кількості 19 особи.

ГОЛОСУВАЛИ:

щодо граничної чисельності складу Громадської ради при Білоцерківській районній державній адміністрації у кількості 16 особи.

„за” – 11; „проти” – 3; „утримались” – 2

Рішення прийнято;

ВИРІШИЛИ:

встановити граничну чисельність складу Громадської ради при Білоцерківській районній державній адміністрації у кількості 16 особи.

З питань 9 Порядку денного

СЛУХАЛИ:

Хіврич С.В., який озвучив присутнім установчих зборів з формування складу Громадської ради при Білоцерківській районній державній адміністрації основні положення, функції та завдання громадської ради. Поряд з цим зачитав інструкцію затверджену Ініціативною групою щодо проведення рейтингового голосування для обрання нового складу Громадської ради та запропонував включити до персонального складу Громадської ради при Білоцерківській районній державній адміністрації 16 кандидати із числа присутніх та допущених до голосування представників ІГС.

СЛУХАЛИ:

Щербань Тетяну Віталіївну , яка зачитала результат підрахунків рейтингового голосування щодо персонального складу Громадської ради при Білоцерківській районній державній адміністрації та запропонувала затвердити результати голосування щодо персонального складу та граничної чисельності Громадської ради. (протокол лічильної комісії додається та є невідємною частиною)

ГОЛОСУВАЛИ:

щодо обрання персонального складу Громадської ради при Білоцерківській районній державній адміністрації із числа присутніх та допущених до голосування представників ІГС граничної чисельності складу Громадської ради при Білоцерківській районній державній адміністрації у кількості 16 особи.

„за” – 16; „проти” – 0; „утримались” – 0

Рішення прийнято;

ВИРІШИЛИ:

обрати до персонального складу  Громадської ради при Білоцерківській районній державній адміністрації 16 кандидатів із числа присутніх та допущених до голосування представників ІГС (список додається).

З питання 10 Порядку денного

СЛУХАЛИ:

Хіврич С.В.,який запропонував затвердити результати голосування щодо персонального складу та граничної чисельності Громадської ради при Білоцерківській районній державній адміністрації.

ГОЛОСУВАЛИ:

про затвердження результатів голосування щодо персонального складу та граничної чисельності Громадської ради при Білоцерківській районній державній адміністрації.

„за” – 16; „проти” – 0; „утримались” – 0

Рішення прийнято;

ВИРІШИЛИ:

затвердити персональний склад та граничну чисельність Громадської ради при Білоцерківській районній державній адміністрації із числа присутніх 16 кандидатів, допущених до голосування представників ІГС.

З питання 11 Порядку денного

СЛУХАЛИ:

Хіврич С.В. який підбив підсумки засідання установчих зборів з формування складу Громадської ради при Білоцерківській районній державній адміністрації та запропонував обговорити питання щодо підготовки проекту Положення про Громадську раду, зачитав. основні норми проекту Регламенту та Положення про Громадську раду при Білоцерківській районній державній адміністрації (далі – проект Положення), підготовленого Ініціативною групою, зокрема щодо створення таких робочих органів як Правління, комітети, а також підстави можливого виключення зі складу Громадської ради її членів тощо. З метою доопрацювання проекту Положення запропоновано створити робочу групу.

ВИСТУПИЛИ:

Ткаленко О.В., Пророк А.О.Карпенко Р.В.

ГОЛОСУВАЛИ:

1) щодо створення робочої групи з метою доопрацювання проекту Регламенту та Положення про Громадську раду при Білоцерківській районній державній адміністрації та визначення координатором цієї групи Пророк.А.О.

„за” – 16; „проти” – 0; „утримались” – 0

Рішення прийнято;

2) про делегування Хіврич С.В. повноважень щодо підготовки першого засідання Громадської ради при Білоцерківській районній державній адміністрації

„за” – 16; „проти” – 0; „утримались” – 0

Рішення прийнято;

ВИРІШИЛИ:

1) створити робочу групу з доопрацювання проекту Регламенту та Положення про Громадську раду при Білоцерківській районній державній адміністрації та визначення координатором цієї групи Пророк.А.О.

 2) делегувати Хіврич С.В.. повноваження щодо підготовки першого засідання Громадської ради при Білоцерківській районній державній адміністрації

 

Голова установчих зборів

 С.В.Хіврич

 

Секретар установчих зборів

 С.М.Бойко

 

ПОШУК

ПовідомленняПовідомлення
Прийом громадянПрийом громадян
УвагаУвага
ЕнергоефективністьЕнергоефективність
Банер