Що важливо знати громадським об’єднанням,

створеним до 01 січня 2013 року

Громадські організації та їх спілки або інші об’єднання, утворені або зареєстровані до 31 грудня 2012 року (включно), не потребують перереєстрації. Приведення статутів громадських організацій у відповідність до вимог Закону України «Про громадські об’єднання» може відбуватися безоплатно протягом 5 років, тобто до 1 січня 2018 року.

 

Як привести статути громадських об’єднань у відповідність до нового Закону?

Закон України «Про громадські об’єднання» стверджує, що статути (положення) громадських організацій, спілок громадських організацій (союзів, асоціацій, інших об’єднань громадських організацій) мають бути приведені у відповідність до цього Закону протягом 5 років з дня набуття ним чинності. Отже, до 31 грудня 2018 року громадські організації мають переглянути свої статути та визначити їх відповідність нормам Закону. На що варто звернути увагу?

Стаття 11 Закону «Про громадські об’єднання» визначає, що має містити Статут громадського об’єднання. Громадським об’єднанням, утвореним чи зареєстрованим до 1 січня 2013 року, у Статуті необхідно передбачити порядок оскарження рішень або бездіяльності дій керівних органів організації, встановити порядок звітування керівних органів перед членами об’єднання, передбачити порядок утворення та правовий статус відокремлених підрозділів, визначити процедуру прийняття рішень керівними органами, в тому числі з використанням засобів зв’язку, перевірити структуру керівних органів громадського об’єднання. Закон говорить, що громадські об’єднання із статусом юридичної особи повинні мати керівника, вищий керівний орган управління. Громадські об’єднання без статусу юридичної особи можуть діяти без керівника та інших органів управління. Також варто звернути увагу, що наявність контрольно-ревізійних органів тепер не є обов’язковою.

 

 

Що робити з осередками всеукраїнських громадських організацій – юридичними особами?

Правовий статус місцевих осередків громадських організацій, які діяли зі статусом юридичної особи на день введення цього Закону в дію, має бути приведений у відповідність із цим Законом протягом п’яти років з дня введення його в дію. Рішення про припинення таких осередків як юридичних осіб приймається вищим органом управління громадської організації. Правонаступником майна, активів та пасивів таких осередків є відповідна громадська організація (п. 8 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про громадські об’єднання»).

Це означає, що фактично загальні збори (конференція, з’їзд) членів всеукраїнської громадської організації мають ухвалити рішення про ліквідацію юридичної особи – осередку цієї організації. Відповідне рішення має бути надіслане у відповідне управління юстиції. На заміну всеукраїнська організація може створити осередок у формі філії або представництва, затвердити положення про цей осередок, видати довіреність керівнику осередку. При цьому філія може мати рахунок і печатку.

Чи потрібно змінювати назву громадського об’єднання, якщо вона містить «заборонені» слова?

Громадські об’єднання, зареєстровані або утворені до 01.01.2013 року, не мають змінювати своє найменування відповідно до положень Закону.

Наприклад, громадська організація «Комітет виборців України» містить у своєму найменуванні слово «комітет», яке згідно з Законом не можна використовувати для найменування громадських об’єднань. Проте це положення не застосовується до об’єднань, які були створені до 01.01.2013 року. Тобто громадська організація «Комітет виборців України» продовжує діяти з цією назвою. (п. 5 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про громадські об’єднання»).

Державний контроль за діяльністю громадських об’єднань.

Закон України «Про громадські об’єднання» скасовує право відповідних управлінь юстиції перевіряти діяльність громадських об’єднань на відповідність статутним завданням.

На сьогодні за діяльністю громадського об’єднання існує такий саме контроль, як і за діяльністю будь-якої іншої юридичної особи.

Громадські об’єднання, відокремлені підрозділи іноземних неурядових організацій за порушення законодавства несуть відповідальність, передбачену для будь-яких юридичних осіб. Участь у діяльності громадського об’єднання, відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, діяльність яких заборонена в судовому порядку, тягне за собою адміністративну відповідальність, якщо законом не передбачено інший вид юридичної відповідальності. (ст. 31 Закону України «Про громадські об’єднання»).

Членство у громадському об’єднанні є виключно індивідуальним?

Членами громадської організації є фізичні особи, тобто люди. Членом громадської спілки можуть бути юридичні особи і фізичні особи, але таке поняття як «колективні члени» відсутнє. У Статуті громадського об’єднання тепер не потрібно вказувати юридичну адресу. Громадське об’єднання повідомляє уповноважений орган з питань реєстрації про своє місцезнаходження. Для цього не потрібно надавати підтвердження зазначеної адреси. Жодних довідок чи договорів. Крім того варто звернути увагу на те, що територію діяльності громадське об’єднання встановлює в своєму Статуті. Закон скасовує територіальні обмеження, і для того, щоб організація могла діяти на всій території України, достатньо це передбачити у Статуті. Важливо звернути вагу і на те, що згідно Закону «Про громадські об’єднання» громадське об’єднання може здійснювати підприємницьку діяльність. Для цього необхідно зазначити таке право у Статуті. Проте здійснення підприємницької діяльності може призвести до втрати статусу неприбутковості.

Закон стверджує, що осередки утворюють як відокремлені підрозділи у формі філій або представництв. Вони матимуть достатньо повноважень для здійснення повноцінної діяльності на місцях, можуть мати рахунок у банку, печатку, орендувати офіс та мати найманих працівників. Керівник такого осередку призначається керівним органом організації відповідно до статуту. Однак осередки не можуть бути окремими організаціями, статус юридичної особи свідчить, що вони є окремими юридичними особами. Таким чином, у правовому полі діяльності громадських організацій на сьогодні існує юридична колізія: з одного боку, осередки є частиною всеукраїнської організації, з іншого – окремими юридичними особами, які мають право приймати самостійні рішення, що можуть суперечити рішенням всеукраїнської організації.

Як місцевим організаціям поширити свою діяльність на всю Україну?

Територія діяльності громадського об’єднання визначається самим об’єднанням і зазначається в його статуті. Для цього їй необхідно внести зміни до статуту, зазначивши територією діяльності всю Україну. З іншого боку, відсутність необхідної інформації у статуті не є перепоною для здійснення діяльності на всій території України громадськими організаціями, зареєстрованими до набуття чинності новим Законом. Адже це передбачено Законом «Про громадські об’єднання» та для юридичних осіб – цивільним законодавством.

 

ПОШУК

ПовідомленняПовідомлення
Прийом громадянПрийом громадян
УвагаУвага
ЕнергоефективністьЕнергоефективність
Банер